De werking van de plantenfilter van de zwemvijver

Een zwemvijver bestaat voor 1/3 uit een helofytenfilter of moeraszone. Deze zone wordt gevuld met lava, waarin de waterplanten van de zwemvijver zich bevinden. De planten doen het zuiverende werk in de zwemvijver en zorgen voor helder water. Zij moeten zich namelijk voeden om te kunnen overleven en halen hun voedingsstoffen uit het water, hierbij nemen ze nitraten, fosfaten en nitrieten op uit het water. 

Het is belangrijk dat de planten in de filterzone een goed ontwikkeld wortelstelsel hebben en boven water veel bladmassa vormen. Irissen hebben een heel netwerk van wortels die bovendien niet heel diep groeien, zodat de filterzone niet dichtslibt. Ook groeien lissen al vanaf april, wat ze de meest ideale plant maakt voor een goed functionerend filtersysteem.

Zwemvijver Vlaams-Brabant